SREBRNY JUBILEUSZ KAPŁAŃSTWA KSIĘDZA TOMASZA BULIŃSKIEGO W KATEDRZE POZNAŃSKIEJ

Ksiądz Tomasz Buliński urodził się 4 kwietnia 1968 roku w Murowanej Goślinie. Tam też spędził swoje dzieciństwo. Dorastał w atmosferze rodzinnego domu, razem z dwiema siostrami i dwoma braćmi. Tam ukończył szkołę podstawową i rozpoczął naukę w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu.

W 1989 roku zdał maturę i jak każdy młody człowiek musiał podjąć życiową decyzję, wybrać swoją drogę życia. Wybrał kapłaństwo. Wstąpił do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Na piątym roku, po święceniach diakonatu, skierowany został na roczną praktykę do Kościana, do parafii pw. św. Brata Alberta, gdzie proboszczem był obecny nasz dziekan ks. kanonik Ireneusz Szwarc.

Dnia 25 maja 1995 roku otrzymał święcenia prezbiteratu i został skierowany na swoją pierwszą kapłańską posługę, jako wikariusz, do parafii pw. NSPJ w Grodzisku Wielkopolskim. Dnia 28 maja odprawił w kościele św. Jakuba w Murowanej Goślinie swoją prymicyjną Mszę świętą. Pełnił tam posługę do 1997 roku. W latach 1997 – 2002 pracował jako wikariusz w parafii pw. MB Zwycięskiej na Osiedlu Zwycięstwa w Poznaniu, a następnie w latach od 2002 do 2007 w parafii pw. NSPJ w Nowym Tomyślu. Od 2007 r. do 2011 r. pełnił posługę w parafii pw. św. Małgorzaty w Gostyniu.

Dnia 2 lipca 2011 roku dekretem abpa Stanisława Gądeckiego ustanowiony zostaje proboszczem parafii pw. św. Michała Archanioła w Dolsku. Pełni tam swoją posługę do 30 czerwca 2017 roku.

Dnia 1 lipca 2017 roku zostaje Proboszczem naszej Parafii. Jest w osiemdziesięcioletniej historii jej ósmym proboszczem.

Dzisiaj mija 25 lat jego kapłańskiej posługi. Piękny, Srebrny Jubileusz. W Poznańskiej Katedrze, pod przewodnictwem abpa Stanisława Gądeckiego, odbyła się uroczysta Msza św., w której uczestniczyli wszyscy Jubilaci.

Jerzy Olszewski