Przejdź do treści

Bierzmowanie

Informacje dla kandydatów:

 

Proszę pobrać aplikacjęe Pntecost App lub założyć konto na https://pentecostapp.pl/

I znaleźć w aplikacji parafię Chrystusa Odkupiciela w Poznaniu

 

Kody do dołączenia do grup:

Klasa 7: 29cb7a07

Klasa 8 gr. 1: 1deda25d

Klasa 8 gr. 2: SVCD8rI0

Klasa 8 gr. 3: hYIKsZn8

 

Jeśli ktoś nie wie w jakiej jest grupie, proszę o kontakt w zakrystii po Mszy św. niedzielnej, lub mailowo: radoslawslendak@gmail.com

ks. Radosław Ślendak

=======================================================================

Informacje ogólne:

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania aktualnie trwa dwa lata. Rozpocząć je może każdy ochrzczony, który w danym roku szkolnym podjął naukę w 7 klasie szkoły podstawowej. Jest to jeden z sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Jak każdy sakrament, zostaje przyjęty po dobrowolnej prośbie o jego udzielenie. Jest to sakrament umocnienia – jak „bierzmo” (belka) jest odpowiedzialne za umocnienie stropu, tak  Duch Święty umacnia człowieka wierzącego do wyznawania swojej wiary. Czasami potocznie mówi się, że jest to sakrament „dojrzałości chrześcijańskiej” . Choć taka nazwa oficjalnie w dokumentach Kościelnych nigdzie nie pada, można uznać, że faktycznie jest wyrazem pewnej gotowości do wyznawania swojej wiary w świecie. Tak jak na Apostołów zstąpił Duch Święty w Wieczerniku, tak wszyscy bierzmowani wezwani są do wyjścia „w świat” i głoszenia swoim życiem Dobrej Nowiny.

 

Rozpoczęcie dwuletniego cyklu przygotowania do bierzmowania: we wrześniu każdego roku. Na początku kandydaci otrzymują deklaracje, które należy złożyć księdzu odpowiedzialnemu za cały cykl przygotowania.

Warunki, które trzeba spełnić do zakończenia danego etapu:

  1. Regularne uczestnictwo w coniedzielnych Mszach św. Obecność sprawdzana jest w zakrystii po zakończeniu Mszy.
  2. Regularne przystępowanie do sakramentu Spowiedzi św. – przygotowujący się otrzymują obrazki, z miejscem na podpisy spowiednika.
  3. Uczestnictwo w spotkaniach formacyjnych dla odpowiedniego etapu – w razie braku możliwości uczestniczenia w spotkaniu, konieczne jest zgłoszenie tego faktu księdzu lub osobie prowadzącej grupę.
  4. Uczestnictwo w spotkaniach „dodatkowych” – podane z wyprzedzeniem w ogłoszeniach parafialnych.
  5. Uczestnictwo w katechezie szkolnej – potwierdzone podpisem katechety
  6. Postawa godna życia chrześcijańskiego (również w sieci i na portalach społecznościowych)

W przypadku, gdy kandydat do bierzmowania nie spełni w/w warunków, może zostać skreślony z listy przygotowujących się do tego sakramentu, lub nie „zaliczyć” danego etapu przygotowania, co wiąże się z koniecznością jego powtórzenia.

 

Osoby starsze niż uczniowie 7 klasy szkoły podstawowej, które chcą rozpocząć przygotowanie do bierzmowania, proszone są o zgłoszenie się do ks. Radosława Ślendaka