RORATY – Święty Mikołaj

Podczas tegorocznych Rorat, dzieci i wszyscy uczestnicy, poznają postać św. Józefa. Hasło Rorat to “Strażnik Skarbów”. Święty Józef jest strażnikiem najcenniejszych skarbów na Ziemi – Maryi i Jezusa. Codziennie od poniedziałku do piątku dzieci wysłuchują specjalnej nauki, śpiewają piosenkę napisaną na Roraty przez Magdę Anioł i wykonują określone zadania. Serduszka z dobrym uczynkiem, które dzieci przynoszą w procesji z darami, uczestniczą w losowaniu pięknej porcelanowej figury św. Józefa z Maryją, Jezusem i aniołem. 6. grudnia odwiedził nasze zgromadzenie liturgiczne św. Mikołaj, który zachwycił wszystkich swoją autentycznością, prowadził dialog z dziećmi a po Mszy św. stanął do wspólnego zdjęcia oraz obdarzył pysznym piernikiem ze swoją podobizną.                                        Mamy nadzieję, że poprzez udział w Roratach dobrze przygotujemy się na przyjście Mesjasza.

ks. proboszcz