Poświęcenie Sztandaru Żywego Różańca Ojców Parafii Chrystusa Odkupiciela w Poznaniu

Dnia 19 marca 2022 R. w uroczystość św. Józefa poświęcony, wcześniej poddany renowacji Sztandar Żywego Różańca Ojców Parafii Chrystusa Odkupiciela.

Inicjatorem i pomysłodawcą był pan Jacek Jóźwiak, który ze wsparciem panów: Macieja Olszańskiego oraz Jerzego Olszewskiego dokonał tego pięknego dzieła.

(JOL)

W dniu 19 marca br. w uroczystość świętego Józefa, podczas Mszy świętej o godz. 18,oo został poświęcony sztandar „Żywego Różańca Ojców Parafii Chrystusa Odkupiciela w Poznaniu”.  Sztandar ten ma długą, piękną tradycję, bowiem został ufundowany już w momencie powstawania naszej Parafii w roku 1938, staraniem działających wówczas wielu stowarzyszeń katolickich.

Jak świadczą natomiast przybite pamiątkowe „gwoździe” na jego drzewcu, został on najpewniej poświęcony w sierpniu 1939 roku przez pierwszego proboszcza naszej parafii księdza Czesława Grzonkę (zamordowanego później przez niemieckich oprawców w 1942 roku, w obozie koncentracyjnym Dachau).

Po ponad 80 latach sztandar, który corocznie był z dumą noszony, (dla oddania szczególnej czci Jezusowi Chrystusowi obecnemu w Najświętszym Sakramencie), podczas różnych uroczystości (np. Procesja Rezurekcyjna, Procesja w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej). Dzięki hojności kilku naszych Parafian (mężczyzn, będących członkami wspólnoty Żywego Różańca) został obecnie poddany gruntownej renowacji (w pracowni haftu artystycznego u pani Małgorzaty Czarneckiej w Murowanej Goślinie). Odnowiono także drzewiec sztandaru. Zyskał on równocześnie nowy „Maryjny” grot. Również poczet sztandarowy (jak wymaga tego ceremoniał) otrzymał do dyspozycji biało-niebieskie szarfy. Sztandar jest teraz na stałe eksponowany w specjalnej gablocie w zakrystii naszego kościoła.

Jacek Jóźwiak

Zdjęcia: Renata i Julian Dworzeccy