Podsumowanie roku duszpasterskiego 2021

Drodzy Bracia i Siostry!

Zakończony niedawno rok skłania nas do podsumowania minionego czasu. Tego niezwykłego roku, w którym pandemia koronawirusa powywracała wszystko do góry nogami. Przypomnę, że rok miniony, przeżywaliśmy pod hasłem duszpasterskim: „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”.  Pragnęliśmy  skupić się na jeszcze lepszym przeżywaniu Eucharystii, na częstszym przyjmowaniu komunii św. i regularnym uczestnictwie w niedzielnej i świątecznej Mszy św. a może i w dni powszednie, a także na ożywieniu Adoracji Najświętszego Sakramentu. Wielu po pierwszych miesiącach pandemii zaczęło wracać do kościoła, jednak jest znaczna grupa tych, którzy zerwali więź ze wspólnotą z różnych powodów. Panu Bogu dziękujemy za beatyfikację Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia. Niech oręduje za nami.

Nowy rok duszpasterski, który rozpoczęliśmy od pierwszej niedzieli adwentu przeżywamy pod hasłem „Posłani w Pokoju Chrystusa”. Przypomnę, że jest to trzecia część ogólnopolskiego programu duszpasterskiego „Eucharystia daje życie” przewidzianego na lata 2019-2022. W obecnym roku program zakłada położenie jeszcze większego wysiłku  na rzecz bardziej świadomego udziału wiernych we Mszy św. oraz odkrywania zadań, które wynikają z „owoców Komunii św.” Chodzi o nasz „eucharystyczny styl życia” i wynikającą z niego misję czyli posłanie głoszenia słowem i postawą pokoju Chrystusa, o czym słyszymy w każdej Mszy św. kiedy kapłan na zakończenie rozsyła nas: Idźcie w Pokoju Chrystusa”.

Próbując podsumować miniony rok przyjrzyjmy  się życiu religijnemu tej społeczności parafialnej która liczy ponad 6 tyś. mieszkańców.   Najpierw  zobaczmy jak przedstawiało się życie sakramentalne:

 1. Sakrament Chrztu Świętego przyjęło 46 dzieci a rok wcześniej 31 dzieci. Cieszymy się większą ilością chrztów. Parafia nasza się starzeje, mało jest rodzin młodych ale trzeba też pamiętać że coraz więcej rodzin żyje bez Boga i nie widzi potrzeby ochrzczenia swoich pociech. Wiele dzieci przychodzi dzisiaj na świat w rodzinach rozbitych i niesakramentalnych, w których nie ma ducha. Coraz większym problemem jest kwestia znalezienia rodziców chrzestnych, spełniających wymogi Kodeksu Prawa Kanonicznego. A przypomnę krótko, że musi to być osoba: wierząca, praktykująca (uczęszczająca regularnie na Mszę św. i do sakramentów), oraz dojrzała i po Bierzmowaniu. Wiele do myślenia daje fakt, że kolejna już włoska diecezja rezygnuje z rodziców chrzestnych.
 2. Sakrament bierzmowania przyjęły 24 osoby a w roku 2020 – 20 osób. Niektóra młodzież nie może przystąpić do bierzmowania, ponieważ zrezygnowała z uczęszczania na lekcje religii w szkole.

3.I-komunię świętą przyjęły 53 dzieci a w roku 2020 – 24 dzieci. Niestety coraz bardziej da się zauważyć, iż większość dzieci po I Komunii św. nie pojawia się więcej w kościele i nie przystępuje do sakramentów św. Rodzi się pytanie czy jest sens by rodzice prowadzili swoje dzieci do I spowiedzi i komunii św. jeśli z góry wiadomo, że brakuje w tym wszystkim tego co najważniejsze – wiary?

Na liczące około 6000 mieszkańców osiedle do kościoła w ostatnim czasie chodzi niespełna 700 osób. Brakuje jeszcze ok 200 osób, które regularnie praktykowały przed COVID-19.

 • Ilość rozdanych w ciągu  minionego roku komunii świętych to ok. 23 tysiące. Cieszy coraz większa dojrzałość regularnie uczęszczających na Eucharystię, z pośród których zdecydowana większość bardzo często przystępuje do komunii św. Pragnę bardzo gorąco podziękować tym, którzy regularnie i często posilają się „pokarmem na życie wieczne”. Zachęcam pozostałych do regularnego i pełnego uczestnictwa we Mszy św. tzn. z komunią świętą.  Cieszy też fakt, że w docieraniu z Panem Jezusem do chorych pomagają Szafarze. Dziękuje Im za tę gorliwą posługę. Mówiąc o komunii świętej trzeba także zauważyć, że zmieniła się forma przyjmowania ciała Pańskiego. Część wiernych zaczęła przyjmować komunie św. na rękę. Przypomnę tylko, że osoby te powinny wcześniej przyklęknąć lub jeśli nie mogą tego uczynić to powinny wykonać głęboki skłon, muszą nałożyć jedną dłoń na drugą w kształcie krzyża a kiedy kapłan położy Ciało Chrystusa na jednej dłoni, drugą wkładają Je do ust. Czynimy to koniecznie w miejscu otrzymania Komunii św. a dopiero potem udajemy się do ławki czy do miejsca przeżywania Mszy św. Przypomnę że kapłani przed udzielaniem komunii św. dezynfekuję ręce i nakładają maseczkę. Obie formy przyjmowania komunii św. tzn. na rękę i do ust są dopuszczalne.
 • Przy tej okazji chcę również podziękować za zamawiane intencje Mszy świętych, i te w niedziele i święta, ale także w dni powszednie. Mimo pandemii zamawianych intencji jest taka sama ilość jak w poprzednich latach. Dlatego proszę o wyrozumiałość, że terminy są odległe, jest nas tylko 2 kapłanów. Dziękuję także za składane przy tej okazji stypendia mszalne.

Odwiedzamy każdego miesiąca z posługą sakramentalną około 18 osób starszych i chorych. To połowa tych, do których docieraliśmy przed pandemią. Przypomnę, że odwiedzamy tylko tych chorych, którzy sobie tego wyraźnie życzą.

 1. W imieniu całej parafii wyrażam chrześcijańską solidarność ze wszystkimi, którzy w minionym roku pożegnali swoich najbliższych!  W tym roku zgonów było 85 – to o 8 więcej niż rok wcześniej.  Mimo pandemii  proszę uczyńmy wszystko, by zadbać o naszych starszych czy schorowanych rodziców, krewnych, sąsiadów. Nie czekajmy do ostatniej chwili. Zaprośmy do nich kapłana z posługa sakramentalną. W sytuacjach nagłych kapłan jest do dyspozycji o każdej porze dnia i nocy. Przychodźmy śmiało!

Dziękuję również za coraz lepsze rozumienie, czym jest sakrament chorych i że, nie traktujecie go jako „ostatnie namaszczenie”!

W minionym roku  koronawirus spowodował, że wielu z nas zrezygnowało także ze spowiedzi św., ale dzięki Bogu jest też spora liczba wiernych, którzy wrócili już do regularnej spowiedzi.

Pragnę podziękować wielu z Was, którzy regularnie korzystacie z sakramentu Bożego Miłosierdzia. Chciałbym zaapelować o ożywienie spowiedzi w I-piątki miesiąca, by wynagradzać Sercu Bożemu za grzechy nasze i całego świata. Zachęcajmy dzieci i młodzież, a sami dajmy im przykład.

Jako kapłani staramy się służyć Wam najlepiej jak potrafimy, by przed każdą Mszą św. była okazja do skorzystania ze spowiedzi. Czekamy na Was w konfesjonale! W niedalekiej przyszłości chcemy we wnęce pod chórem wybudować pomieszczenie przeznaczone do spowiedzi św. z nowym konfesjonałem.

Obecnie przygotowuje się do kapłaństwa  w Klasztorze Ojców Benedyktynów w Biskupowie brat Jakub Kaczmarek, który nie jest z naszej parafii ale z tą wspólnotą związany. Prośmy Boga o wytrwanie dla Niego oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne.

Podobnie jak w naszej ojczyźnie tak i w parafii zauważamy wyraźną tendencję malejącą zawieranych sakramentów małżeństwa. Od kilku już lat w naszej parafii sakramentalny związek małżeński zawierają ok. 4 pary. Wiele małżeństw zawiera dzisiaj sakrament małżeństwa w kościele obok jakiejś restauracji czy sali weselnej. Na naszym osiedlu takich brak, dlatego też uciekają do innych kościołów. Mam też świadomość, że i u nas są tacy, którzy żyją bez ślubu. Proszę te pary, by jak najszybciej uregulowały tę sprawę życia po Bożemu. Obiecujemy pomóc wszystkim, którzy w tej kwestii się zgłoszą do parafii. Rodziców, babcie i dziadków proszę, by zachęcali, by tłumaczyli, że Chrystus, tak jak w Kanie Galilejskiej, pragnie błogosławić i pomagać każdemu małżeństwu a nie przeszkadzać. Módlcie się często za młodych, za wszystkie rodziny a szczególnie za przeżywające trudności.

Mówiąc o życiu parafii trzeba ukazać zaangażowanie wiernych w grupy duszpasterskie. Parafia-jak uczy Sobór Watykański II – to wspólnota wspólnot. Im więcej takich grup, tym żywotniejsza parafia. Słowa wdzięczności kieruję pod adresem wszystkich należących do grup i pragnę zachęcić Was Drodzy Parafianie, by nie być tylko biernymi uczestnikami, ale czynnie zaangażować się w  życie parafii. W każdej grupie można znaleźć coś dla siebie. W naszej parafii do tej pory istnieją takie wspólnoty:

 • Rady Duszpasterska i Ekonomiczna
 • Żywy i Nieustający Różaniec Święty;
 • Grupa Misyjna;
 • Krąg Biblijny;
 • Ministranci /przydałoby się więcej – niestety rodzice nie pozwalają dzieciom na służbę przy ołtarzu – tak wynika z rozmowy z dziećmi/;
 • Parafialny Zespół Caritas – dziękuję wszystkim, którzy dostrzegają potrzeby najuboższych i chcą im służyć;
 • Redakcja parafialnej Gazety „Wokół Odkupiciela” . W tym miejscu chciałbym  podziękować Panu Jerzemu Olszewskiemu za  redagowanie z wielkim zapałem naszego tygodnika. Pragnę wyrazić wdzięczność także Państwu Dworzeckim za czuwanie i wstawianie tekstów i zdjęć na stronę internetową naszej parafii.
 • Duszpasterstwo Boże Dzieciaki, które przed pandemią liczyło kilkadziesiąt osób a teraz na spotkania przychodzi kilka. Prosimy o powrót dzieci do tej grupy;
 • Duszpasterstwo Młodzieży Radość, które liczy ponad 50 osób. Epidemia na tą grupę duszpasterską nie miała większego wpływu co bardzo cieszy. Zapraszamy młodzież od 7 klasy szkoły podstawowej. Rozpoczęły się już przygotowania do blisko dwutygodniowego wyjazdu młodzieży na letnie rekolekcje w Tatry.
 • Zespół dziecięcy Redemi. Cały czas szukamy osoby pełnoletniej, która poprowadziła by tą grupę dziecięcą
 • Zespół Młodzieżowy Fide Deo, któremu należą się słowa uznania i podziękowania. Wszyscy wiemy jak wiele ta grupa wnosi do całej naszej wspólnoty parafialnej.

KWESTIE MATERIALNE PARAFII.

Pragnę bardzo serdecznie podziękować Wam Drodzy Parafianie za wszelkie ofiary składane na utrzymanie parafii i wykonywane inwestycje.  Mam świadomość, że nie łatwo się dziś żyje, a mimo to potraficie się dzielić.

W minionym roku udało się wybudować i uruchomić tak długo oczekiwaną windę. Tutaj należy się podziękowanie wielu osobom, które już wcześniej wymieniałem z imienia i nazwiska. Jak widzimy coraz więcej osób korzysta z tego urządzenia by bez problemów dostać się do kościoła.

Pięknieje również kaplica Matki Bożej Fatimskiej, w której już niedługo rozpocznie się całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Trzeba jeszcze wykonać ławki oraz wyposażyć prezbiterium a także zainstalować nagłośnienie.

Na probostwie kapitalny remont przeszło mieszkanie gościnne i została wybudowana nowa łazienka. Mieszkanie już służyło podczas Misji Parafialnych.

Przed kościołem zamontowaliśmy nowe gabloty ogłoszeniowe, które pięknie się prezentują i są oświetlone po zmroku a miejsce starych gablot zostało przebudowane i przeznaczone na umieszczone tam tablice pamiątkowe.

Zakupiliśmy bezdotykowe kropielnice do wody święconej, które chyba dobrze pełnią swoją rolę. Zamontujemy jeszcze trzecią dla osób, które wychodzą z windy.

Bardzo dziękuję tym, którzy modlitwami, a także ofiarami wspierają te wszystkie dzieła materialne.

Przychody w minionym roku wyniosły 731698 zł a rozchody to 718526 zł. Ze składki niedzielnej wraz z wpływami na konto nazbieraliśmy 275228 zł. Na instytucje centralne naszej Archidiecezji musieliśmy odprowadzić 75885 zł. Utrzymanie kościoła czyli na kult religijny wydaliśmy 72774 zł. Inwestycje i remonty pochłonęły w minionym roku aż 420373 zł. Inne wydatki to 134620 zł.

W bieżącym roku planujemy uszczelnić z zewnątrz okna w kościele, wykonać ławki do kaplicy MB Fatimskiej, wymienić przestarzałe i nieekonomiczne oświetlenie kościoła, naprawić osadzenie witraży, pomalować kościół wewnątrz, zamknąć pomieszczenie pod chórem i umieścić tam nowy konfesjonał. W dalszej kolejności planujemy przebudowę dolnych pomieszczeń na salę widowiskowo-teatralną, która będzie służyła również na zabawy dla parafian.

Wraz z moim najbliższym współpracownikiem i współbratem w kapłaństwie – ks. Radosławem – składamy serdeczne „Bóg zapłać” za wszelkie wyrazy dobroci i życzliwości okazane w 2021 roku. Przepraszamy za uchybienia z naszej strony i gorąco prosimy o modlitwę i pomoc w radosnym kroczeniu we wspólnocie parafialnej do Królestwa Niebieskiego.

 

ks. proboszcz Tomasz Buliński