PEREGRYNACJA KOPII OBRAZU MB CZĘSTOCHOWSKIEJ NAWIEDZENIE OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W NASZEJ PARAFII

Nawiedzenie Obrazu MB Częstochowskiej przebiega pod hasłem –„Z Maryją w nowe czasy”.

Celem tego Nawiedzenia ma być dopełnienie dzieła Jasnogórskich Ślubów Narodu, obchodów 1050 rocznicy Chrztu Polski oraz powołania w Polsce pierwszego biskupstwa w Poznaniu.

Ma doprowadzić do moralno-religijnego odrodzenia narodu, do umocnienia więzi duchowych z Kościołem oraz do rozbudowania większej aktywności wśród wiernych.

 

Oczekiwanie i powitanie

Dnia 1 grudnia cała nasza parafialna wspólnota oczekiwała na nawiedzenie Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Kościół pięknie przystrojony. Plac przykościelny udekorowany. Na silnym wietrze łopoczą flagi. Na szczęście poprawiła się też pogoda. Wczoraj padało. Dziś już tylko mży.

O godzinie 16.45 nabożeństwo oczekiwania. Po nim formuje się procesja, która wyrusza na ul. Inowrocławską do miejsca, gdzie ma nastąpi

powitanie Obrazu.

O godzinie 17.30 głośna samochodowa syrena oznajmia przybycie Obrazu. Biją dzwony. Zgromadzeni w procesji wierni czekają. Podjeżdża samochód – kaplica. Kustosz Obrazu przygotowuje Obraz do przekazania. Ikonę Jasnogórską witają: ks. abp Stanisław Gądecki oraz proboszcz naszej parafii Tomasz Buliński. Podchodzą do Obrazu, całują Jego ramę.

„O Maryjo, witamy Cię” płynie głośna pieśń. Czterech mężczyzn podchodzi do Obrazu, biorą Go na ramiona… i procesja rusza do kościoła.

 

Powitanie w kościele

Obraz postawiony na tronie. Ksiądz abp Stanisław Gądecki zapala Świecę Nawiedzenia.

Rozpoczyna się powitanie. Wygłoszony zostaje komentarz. Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki pozdrawia zgromadzonych w kościele wiernych, dziekan dekanatu Nowe Miasto ks. kan. Ireneusz Szwarc odczytuje telegram Ojca Świętego Franciszka, a po nim następuje powitanie Obrazu przez naszego Proboszcza. Następnie uroczyście witają i składają kwiaty przedstawiciele rodzin, młodzieży i dzieci.

 

Msza święta na rozpoczęcie nawiedzenia

 

Uroczystą Mszę św. na rozpoczęcie nawiedzenia Obrazu MB Częstochowskiej o godzinie 18.oo odprawił ks. abp Stanisław Gądecki w obecności kapłanów z dekanatu Nowe Miasto. Ksiądz Arcybiskup wygłosił również okolicznościową homilię.

Po Mszy św. w całym kościele gasną światła. Oświetlony jest tylko Obraz MB Częstochowskiej. Rozpoczyna się czuwanie przy Obrazie. O godzinie 20.oo Różaniec (przeprowadzony przez członków Żywego Różańca), o 21.oo Kustosz Obrazu przeprowadza Apel Jasnogórski, a po nim o 22.oo adorację kontynuuje młodzież naszej Parafii.

 

Pasterka Maryjna

 

O północy rozpoczyna się uroczysta Msza św. w intencji powołań kapłańskich i zakonnych. Mszy św. przewodniczy nasz były proboszcz ks. kanonik Wojciech Ławniczak w koncelebrze z kapłanami, którzy wywodzą się z naszej Parafii (obecni byli –ks. prof. Paweł Wygralak, ks. dr Przemysław Zgórecki, ks. Tomasz Łukaszewski, ks. Filip Byczyński) oraz z tymi, którzy w niej pracowali (ks. Maciej Kubiak, ks. Tadeusz Naskręt, ks. Marcin Przybylski). Homilię wygłosił nasz były wikariusz ks. Maciej Kubiak.

Po Mszy św. rozpoczęło się nocne czuwanie. W ciszy, w niezwykłej atmosferze nieliczni wierni czuwali do białego rana.

 

Drugi dzień nawiedzenia. 

 

Uroczystości drugiego dnia nawiedzenia Obrazu M. B. Częstochowskiej rozpoczęły się o godzinie 7.30. Po nocnym czuwaniu odbyło się nabożeństwo – Godzinki.

O godzinie 8.15 rozpoczęła się Msza św., na którą przybyli uczniowie oraz nauczyciele ze szkoły Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców.

W czasie tej Mszy św., jak również w czasie całej uroczystości nawiedzenia Obrazu, towarzyszył nam również ich szkolny poczet sztandarowy.

O 10.30 odprawiona została Msza św. z udziałem chorych i starszych, na której udzielono także Sakramentu Chorych.

 

Pożegnanie Obrazu

 

Przez cały dzień trwała indywidualna adoracja Obrazu aż do ostatniej pożegnalnej Mszy św., sprawowanej o godzinie 16.oo przez naszego proboszcza ks. Tomasza Bulińskiego.

Teraz pozostały już tylko ostatnie, pożegnalne słowa wypowiedziane przez delegację parafialną oraz kończące uroczystość wystąpienie ks. proboszcza Tomasza Bulińskiego, który w swojej wypowiedzi wyraża podziękowanie za łaskę nawiedzenia i równocześnie zawierza MB Częstochowskiej całą naszą Parafię.

I ostatnia już ceremonia kończąca nawiedzenie Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w naszej Parafii – w procesji odprowadzamy obraz do samochodu – kaplicy.

Nasz ks. Proboszcz zajmuje miejsce w samochodzie obok Kustosza Obrazu i wraz z parafialną delegacją odprowadza Obraz, aby przekazać Go do następnej parafii.

 

Nawiedzenie Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej dobiegło końca. To było wielkie wydarzenie w życiu Parafii, w życiu każdego uczestnika tego spotkania. Było to uroczyste spotkanie M. B. Częstochowskiej z całą parafialną wspólnotą.

Każdy miał okazję do osobistego spotkania się z Maryją, do zawierzenia Jej swoich problemów, do podziękowania za otrzymane łaski. Być może był to też czas refleksji, przemyśleń, postanowień, przyrzeczeń.

 

Tekst, foto – Jerzy Olszewski