Przejdź do treści

8.06.2023 BOŻE CIAŁO

ŚWIADECTWO WIARY

Święto Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa zwane również świętym Bożego Ciała obchodzone było w naszej Parafii zgodnie z długoletnią tradycją.

O godzinie 16,oo z naszego Kościoła wyruszyła Procesja, która przeszła na plac Sióstr Miłosierdzia ulicami: Płocką, Słupecką, Konińska, Nowogrodzką i Zambrowską. Tradycyjnie też na trasie Procesji wykonane były cztery ołtarze, przy których wierni wysłuchali Ewangelii oraz wygłoszonego przez poszczególnych kapłanów słowa bożego.

Procesję prowadziło czterech kapłanów: ks. proboszcz Tomasz Buliński, ks. wikariusz Radosław Śledak, ks. kanonik Marian Drdyś – kapelan Sióstr Miłosierdzia oraz pochodzący z naszej Parafii, o. Janusz Różalski SVD (werbista) zakonnik, który od 1991 roku pełni swoją posługę w Chile (obecnie na urlopie w Polsce).

Procesja, w której uczestniczą wierni jest publicznym wyznaniem wiary, jest  manifestacją, którą wierni mogą okazać.

Na jej zakończenie, na placu Sióstr Miłosierdzie, odprawiona została Msza święta. Bo piękna procesja jest tylko drogą, która prowadzi nas do odnowienia wiary, a źródłem jej jest Eucharystia.

Tekst i foto Jerzy Olszewski