25.03.2019 DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO

DUCHOWA ADOPCJA 2019 ROKU

Tradycja Duchowe Adopcji Dziecka Poczętego w naszej parafii trwa już 22 lat. 

 Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Jedna osoba może „adoptować” jedno nienarodzone dziecko zagrożone zagładą i modlić się za nie przez okres 9 miesięcy, to jest do dnia 25 grudnia. Każda osoba biorąca w „adopcję” takie dziecko, podejmuje obowiązek codziennej modlitwy. Każdego też 25 dnia miesiąca odprawiana jest Msza św. w intencji dzieci nienarodzonych oraz modlących się za nich osób Przyrzeczenie Adopcji może złożyć każda osoba dorosła, mogą je złożyć również dzieci pod opieką rodziców.  

25 marca – uroczystość Zwiastowania Pańskiego, dzień ten obchodzony jest równocześnie jako Dzień Świętości Życia.

W dniu tym, w naszym kościele, na Mszy św. sprawowanej o godzinie 18.oo przez naszego wikariusza ks. Radosława w koncelebrze z ks. proboszczem Tomaszem Bulińskim oraz o. Piotrem Jałoko, który głosi w naszej parafii nauki rekolekcyjne, odbyło się uroczyste przyrzeczenie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

 Tekst i foto – Jerzy Olszewski

http://