21.06.2022 STO PIERWSZE URODZINY GENERAŁA JANA PODHORSKIEGO

Generał Jan Podhorski mieszkaniec naszego Osiedla Warszawskiego, członek naszej parafialnej wspólnoty dnia 21 czerwca 2022 roku obchodził swoje sto pierwsze urodziny.

Z inicjatywy jego przyjaciół (Kazimierza Palucha i Jerzego Olszewskiego) odprawiona została w naszym parafialnym kościele uroczysta Msza św., którą w intencji sto pierwszej rocznicy jego urodzin sprawował nasz były wikariusz ks. Marcin Przybylski.

Generał Jan Podhorski to postać, która zapisała się w naszej polskiej historii. Żołnierz września 1939 roku. Od 1940 r. działał w strukturach organizacji harcerskiej, w sekcji sabotażowej oraz wydawniczej. W kwietniu 1942 roku zmuszony opuścić swoje miejsce zamieszkania  ucieka do Generalnej Guberni. Nawiązuję tam natychmiast kontakt z Organizacją Wojskową, która wchodzi w struktury Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ ).  Tam też w 1943 r. zdaje maturę i natychmiast skierowany zostaje do szkoły podchorążych piechoty ze specjalnością – dywersja. Końcowe egzaminy zdaje w Warszawie w ostatnich dniach lipca 1944 roku, otrzymując stopień plutonowego -podchorążego. Tam też zastaje go wybuch powstania. Od pierwszego dnia bierze w nim udział jako dowódca plutonu.  Koniec Powstania nie kończy jego walki. Pluton jego wszedł w skład kompani osłonowej, która miała zadanie pełnić funkcje żandarmerii aż do czasu wyjścia ostatniego mieszkańca Warszawy.  Po zakończeniu tych zadań cały pluton znalazł się obozie jenieckim.

Po wyzwoleniu wraca do Poznania. Rozpoczyna studia. Działa w konspiracji, organizuje pierwszy w Poznaniu protest, demonstrację  przeciw komunistycznej władzy.  Natychmiast zostaje aresztowany i po kilku miesiącach brutalnego śledztwa zostaje skazany na 7 lat więzienia.

Pokonując życiowe przeszkody, skończył studia.  Założył rodzinę. Od 1964 zamieszkał na naszym Osiedlu. Tutaj też daje się poznać jako działacz społeczny. Działa w komitecie Osiedla Warszawskiego. Przez 12 lat pełni  funkcję przewodniczącego Komitetu Rodzicielskiego  przy szkole podstawowej nr 86. Czynnie uczestniczy w pracach związanych z budową naszego kościoła.  To on pokrywa koszty   związane  z wykonaniem  krzyża, który zdobi prezbiterium naszego kościoła.

Dzisiaj razem z nim  świętujemy jego sto pierwsze urodziny i życzymy mu wszelkiej pomyślności.

Tekst – Jerzy Olszewski

Foto – Julian Dworzecki I Jerzy Olszewski