20.10.2019 Odpust Parafialny

W dniu 20 października obchodzimy wielkie święto naszej parafii – parafialny odpust. Odpust jest doroczną uroczystością parafialną związaną z patronem naszego kościoła – Wokół Odkupiciela.

Uroczystą Mszę św. w intencji wszystkich parafian, o godzinie 12.oo sprawował ks. prałat Mieczysław Nowak. We Mszy uczestniczą licznie nasi parafianie oraz liczne grono kapłanów. Jest w śród nich nasz były proboszcz ks. Wojciech Ławniczak, jest mieszkający na naszym osiedlu ks. emeryt Stanisław Kostka, są też byli nasi wikariusze oraz inni zaproszeni księża, jest również proboszcz kościoła greckokatolickiego ks. Roman Kiłyk.

Mszę św. kończy uroczysta procesja wokół kościoła, a po niej błogosławieństwo wiernych.

Jerzy L. Olszewski