Przejdź do treści

13.05.2022 POŚWIĘCENIE KAPLICY MATKI BOSKIEJ FATIMSKIEJ

Dnia 13 maja na uroczystej Mszy św. odprawionej  o godzinie 18.30 ks. biskup Szymon Stułkowski dokonał w naszym kościele uroczystego poświęcenia kaplicy pw. MB Fatimskiej. Kaplica ta spełniać będzie równocześnie zadanie kaplicy dziennej adoracji Najświętszego Sakramentu.

Ksiądz Biskup dokonał równocześnie poświęcenia nowej figury MB Fatimskiej, która służyć będzie do maryjnej procesji. Poświęcił również windę, która rozwiązała problem dotarcia do kościoła ludziom starszym, niesprawnym oraz rodzicom posiadającym małe dzieci

Po Mszy św. po raz pierwszy z nowej Kaplicy wyruszyła procesja z nową figurą MB Fatimskiej. Po jej zakończeniu odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu, która zakończyła się o godzinie 22,oo.

Uroczystości towarzyszyła wystawa fotograficzna Jerzego Olszewskiego pt. Piechotą do Fatimy.

 

Tekst Jerzy Olszewski