Przejdź do treści

11 LISTOPADA – NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI  – 11.11.2023, w sobotę o godz.  10,00, w intencji naszej Ojczyzny odbyła się Msza św., którą celebrował ks. Proboszcz Tomasz Buliński. Ks. Proboszcz wygłosił piękne patriotyczne kazanie. Po Mszy św. wierni z naszymi kapłanami ks. Tomaszem i ks. Marcinem ( obchodzącym  w tym dniu swoje imieniny ), przeszli pod „Dąb Pamięci”, gdzie przed tablicą poświęconą por. Teodorowi Bobowskiemu, który zginął w Katyniu, zapaliliśmy znicz. Po przejściu pod tablice pamięci Patriotów naszego osiedla umieszczone  na ścianach kościoła przy ul. Toruńskiej, również zapalono znicze i odmówiono dziesiątkę różańca, po krótkim wystąpieniu ks. Proboszcza odśpiewano Hymn Narodowy. Następnie Ks. Roman Kiłyk Proboszcz Parafii Greckokatolickiej zaprosił chętnych do zwiedzenia swojego kościoła. Większość obecnych skorzystała z zaproszenia i z podziwem oraz zachwytem oglądała piękny ikonostas i wnętrze naszego dawnego kościoła.

Cieszymy się, że we Mszy św. i wspólnej modlitwie za Ojczyznę wzięło udział dużo naszych parafian.

Tekst i foto  Renata i Julian Dworzeccy