11.11.2019 Święto Odzyskania Niepodległości przez Polskę

W poniedziałek dnia 11.11.2019 o godz. 10,00 rozpoczęła się Msza Św. w intencji naszej Ojczyzny. Ksiądz Proboszcz wygłosił wspaniałe patriotyczne kazanie. Szkoda, że we mszy Św. wzięło udział tak mało osób, parafia nasza liczy ok. sześciu tysięcy mieszkańców.

Po zakończeniu Mszy Św. udaliśmy się na plac przy kościele na ul. Toruńskiej, gdzie znajdują się tablice upamiętniające męczeństwo i bohaterstwo mieszkańców naszego osiedla. Zapalono znicze, odmówiono modlitwy, odśpiewano pieśni religijne. Uroczystość zakończyła się odśpiewaniem Hymnu Narodowego.

Julian Dworzecki