08.03-09.03.2020 Wizytacja Ks. Biskupa w naszej parafii

 

Kanoniczna wizytacja parafii należy do starej tradycji Kościoła, sięga czasów XVI wieku. Ustanowiona została na Soborze Trydenckim (1545-1563), na którym zobowiązano biskupów diecezjalnych do wizytacji każdej parafii. Biskup diecezjalny ma obowiązek raz na 5 lat wizytować każdą parafię w swojej diecezji. Może to być również biskup pomocniczy lub inna wyznaczona przez niego osoba duchowna. Wizytację biskupa poprzedza przyjazd na parafię Komisji Przedwizytacyjnej, która sprawdza stan kościoła, jego wyposażenie oraz stan finansowy. Sprawdza również wszelką dokumentację, jak również zaangażowanie i działalność grup duszpasterskich.

W dniach 8 i 9 marca 2020 roku  naszą Parafię wizytował ks. biskup Grzegorz Balcerek.Księdza Biskupa powitaliśmy na niedzielnej Mszy świętej z udziałem dzieci o godzinie 10.oo, podczas której ks. Biskup wygłosił słowo skierowane do Parafian.

Oficjalne powitanie oraz uroczysta Msza święta, której przewodniczył ks. b. Grzegorz Balcerek, odbyła się 8 marca o godzinie 12.oo, w wypełnionym wiernymi kościele.

Po Mszy św., po krótkiej przerwie, ks. b. Grzegorz Balcerek realizował swój program wizytacyjny:

Do godnych odnotowania należą spotkania z Radą Duszpasterską i Ekonomiczną oraz z grupami duszpasterskimi działającymi w naszej Parafii.

W spotkaniu z grupami duszpasterskimi, które odbyło się w kościele o godzinie 15.30, udział wzięły: Caritas Parafialna, Duszpasterstwo Boże Dzieciaki, Duszpasterstwo Młodzieży RADOŚĆ, Grupa Misyjna, Ministranci, Ministranci Seniorzy, Krąg Biblijny, Zespół dziecięcy REDEMI, Zespół młodzieżowy FIDE DEO, Żywy Różaniec, Szafarze – przedstawiciele poszczególnych grup zaprezentowali ks. Biskupowi  swoją działalność.

Na zakończenie spotkania najnowszą grupę działającą w Parafii – Ministrantów Seniorów – przedstawił pan Julian Dworzecki, a redaktor parafialnego czasopisma „Wokół Odkupiciela” – Jerzy Olszewski zapoznał ks. Biskupa z historią powstania czasopisma wręczając oprawione egzemplarze z ostatnich lat.

Jerzy Olszewski

 

( Zdjęcia : Jerzy Olszewski i Julian Dworzecki )