07.10.2018 Siostry Miłosierdzia

W niedzielę 7 października Siostry Miłosierdzia mieszkające w naszej parafii przy ul. Mińskiej przeżywały swój dzień misyjny. Wspierały w ten sposób dzieło misyjne prowadzone przez swoje współsiostry w różnych krajach, szczególnie w dalekiej Dominikanie, w Kazachstanie, na Ukrainie, w Rosji i w Afryce. Podczas każdej Mszy świętej Siostry opowiedziały jak wygląda posługa na misjach a następnie przed kościołem rozprowadzały cegiełki misyjne. Każdy dar pieniężny złożony przez nabycie takiej cegiełki został w całości przeznaczony Siostrom, które służą ludziom w misyjnych krajach.