Przejdź do treści

04.06.2023 Uroczysta Msza św. odprawiona przez Ks. Patryka Tomczaka

W sobotę 27 maja w katedrze o godz. 10:00 odbyły się święcenia kapłańskie.  Abp Stanisław Gądecki udzielił święceń prezbiteratu i wręczył dekrety kierujące na parafie. Wśród wyświęconych  księży był również ks. Patryk Tomczak, który odbywał  w naszej parafii praktykę jako alumn, a następnie pracował jako diakon.

Dnia 4.06.2023 w niedzielę o godz. 12,00,  Ksiądz Neoprezbiter Patryk Tomczak odprawił w naszym kościele uroczystą Mszę św., w której,  uczestniczyło tak wielu Parafian. Na początku wszystkie grupy parafialne złożyły Ks. Patrykowi gratulacje i życzenia z okazji otrzymanych przez niego święceń kapłańskich. Na zakończenie Mszy św. ks. Patryk udzielił  prymicyjnego błogosławieństwa kapłanom, liturgicznej służbie ołtarza oraz wiernym.

Tekst i foto : Renata i Julian Dworzeccy