04.01.2020 Spotkanie opłatkowe Ks. Proboszcza i Ks. Wikariusza z Szafarzami i Ministrantami

W dnu 04.01.2020 r. odbyło się spotkanie opłatkowe   Ks. Proboszcza i Ks. Wikariusza z Nadzwyczajnymi Szafarzami Komunii Świętej oraz Ministrantami Seniorami. W czasie spotkania śpiewano kolędy, prowadzono rozmowy na temat naszej parafii.

Szkoda tylko, że Ministrantów Seniorów reprezentował tylko jeden ministrant, natomiast Szafarze stawili się w komplecie. Spotkanie trwało od godz. 19,00 do godz. 22,00, zakończyło się błogosławieństwem, którego udzielił Ks. Proboszcz.