03.04.2019 Spotkanie Rady Duszpasterskiej i Rady Ekonomicznej

Protokół

 ze spotkania Rady Duszpasterskiej i Rady Ekonomicznej

Parafii pw. Chrystusa Odlkupiciela

w dniu 3.04.2019

  1. Ksiądz Proboszcz Tomasz Buliński wręczył zebranym nominacje na członków Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej ( otrzymały je 22 osoby, w tym 5 osób z Rady Ekonomicznej) wydane i podpisane przez Arcybiskupa Metropolitę Poznańskiego Stanisława Gądeckiego.

 

  1. Ksiądz Proboszcz przedstawił aktualny stan prac remontowych w kościele parafialnym:

– wkrótce zakończy się malowanie prezbiterium,

– zakupiono i zamontowano marmurową półkę pod Tabernakulum,

– trzeba wprowadzić ( zgodnie z sugestiami Ks. Biskupa) zmiany w projekcie balasek, stan prac omówił pan Szymon Gogulski, ostatecznie balaski           pojawią się w naszym kościele na jesieni,

– z ofert 10  różnych firm produkujących windy, wybrano jedną, która oferuje windę 10-osobową w korzystnej cenie, najpierw jednak czeka nas budowa szybu dla windy,

– w przyszłości w sali portretowej planowane jest reaktywowanie „ kawiarenki”.

 

  1. Omówiono wstępnie organizację Mszy Prymicyjnej Filipa Byczyńskiego.

 

  1. Omówiono wstępnie organizację Festynu Parafialnego, który odbędzie się dn. 16.06.2019.

– jest już załatwiona zadaszona scena i nagłośnienie,

– festyn będzie trwał w godz. 15- 21, a na zakończenie wystąpi zespół „ Siewcy Lednicy”,

– w trakcie festynu będą rozprowadzane cegiełki na budowę windy,

– ustalono,że trzeba zakupić prezenty i fanty,

– zysk z festynu nie jest najważniejszy, chodzi raczej o integrację parafian, i aby  poniesione koszty się zwróciły,

– Ks. Proboszcz zaapelował do członków Rad o liczny udział w organizacji festynu,

– członkowie Rad postanowili, aby następne spotkanie poświęcić właśnie festynowi.

 

  1. W związku z sugestiami członków Rady Duszpasterskiej ustalono, że:

– w soboty ( od maja do października)  o godz.21 będzie możliwość wspólnego odśpiewania Apelu Jasnogórskiego,

– w niedzielę, przed Mszą Św. o godz. 8, będą odśpiewanie „ Godzinki”.

– na nabożeństwa fatimskie, będą zapraszani także księża spoza parafii ( mamy najstarszą  figurę Matki Boskiej Fatimskiej w diecezji).

 

Na spotkaniu obecni byli:  (z Rady Duszpasterskiej) Magdalena Gogulska, Anna Grześ,  Anna Kaczmarkiewicz, Jadwiga Kałużna, Łukasz Kałużny, Tomasz Kujawski, Jerzy Olszewski, Paweł Szymański, Marlena i Wojciech Trojanowscy, Elżbieta Szuflak, Paulina Filary, Mateusz Buliński,

  1. Halina Wiczling ( z Rady Ekonomicznej) Renata Dworzecka, Piotr Manikowski, Marek Trybus, Szymon Gogulski oraz Ksiądz Proboszcz Tomasz Buliński, Ksiądz Wikary Radosław Ślendak,

a także kleryk  Mateusz Jauksz  odbywający praktykę w naszej parafii.

 Protokołowała:  Anna Grześ