02.06.2019 Msza Prymicyjna ks. Filipa Byczyńskiego

 

Dnia 1 czerwca 2019 roku Jego Ekscelencja Arcybiskup Stanisław Gądecki Metropolita Poznański w Bazylice Archidiecezjalnej pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła udzielił Święcenia Prezbiteratu siedmiu diakonom. Był wśród nich nasz parafianin – ks. Filip Byczyński.

Dnia 2 czerwca w naszym parafialnym kościele ks. Filip Byczyński odprawił  o godzinie 12.oo swoją pierwszą Mszę świętą.

Uroczystość rozpoczęła się na probostwie, gdzie ks. Filip otrzymał błogosławieństwo od rodziców oraz od  ks. Proboszcza. Następnie w uroczystej procesji wprowadzony został do kościoła. Powitał go tam ks. Proboszcz oraz wszystkie grupy duszpasterskie działające w naszej parafii. A później, najważniejsze wydarzenie, sprawowana przez ks. Filipa Prymicyjna Msza święta.

W uroczystej Mszy św. uczestniczyli licznie nasi parafianie oraz zaproszeni kapłani. Dzień dzisiejszy to wielkie święto naszej Parafii. To również święto, nagroda, dla naszych kapłanów, którzy tutaj posługiwali. To przez nich posiane ziarno, wydało plon obfity. W osiemdziesięcioletniej historii nasze Parafii to szósty, nasz parafianin, wyświęcony na księdza.

Po zakończeniu Mszy św. ks. Filip złożył piękne podziękowanie wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że dane mu było zostać kapłanem i odprawić tę uroczystą Prymicyjną Mszę świętą. A na zakończenie tych pięknych uroczystości, udzielił licznie czekającym osobom uroczystego błogosławieństwa prymicyjnego.

Ksiądz Filip Byczyński jest szóstym księdzem pochodzącym z naszej parafii. Przed nim łaski powołania dostąpili następujący kapłani:

Ks. Michał Mietliński             -(1969)

Ks. Paweł Wygralak               – (1984)

Ks. Janusz Różalski                -(1988)

Ks. Przemysław Zgórecki       –(2011)

Ks. Tomasz Łukaszewski       -(2017)

 

Jerzy Ludwik Olszewski