PODSUMOWANIE ROKU DUSZPASTERSKIEGO 2018.

W roku 2019 stajemy przed Bogiem z sercem wdzięcznym za wszystkie dary, którymi nas obdarzył, za Jego obecność pośród nas. Chociaż miniony rok był dla wielu z nas obfity w poważne i trudne doświadczenia, to przecież umacniają nas słowa św. Pawła «Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali». Wielki Apostoł Narodów nie skupia się na wyliczaniu wspólnot, które założył, kilometrów, które przemierzył; nie ogranicza się do przypomnienia trudności i sprzeciwów, jakim stawiał czoło, by głosić Ewangelię, ale wskazuje na swoją więź z Panem; nie chwali się tym, czego dokonał, swoją siłą, swoją działalnością i osiągnięciami, ale tym, czego Bóg dokonał w nim i za jego pośrednictwem. Jak słyszeliśmy w dzisiejszym czytaniu św. Paweł daje nam do zrozumienia, że liczy się przede wszystkim Miłość. To ona daje nam siły do życia i przybliża nas do Boga.

Dlatego dziękuję Bogu najpierw za wspólnotę modlitwy, którą tworzymy jednocząc się przy ołtarzu eucharystycznym: za moich drogich współpracowników:— ks. Radosława Ślendaka oraz ks. Jarosława Czyżewskiego, który otrzymał już inne zadania w diecezji. Dziękuję Panu Bogu za Filipa, który w minionym roku przyjął święcenia diakonatu a który jeśli Pan pozwoli zostanie kapłanem w sobotę 1 czerwca. Dzień później – w niedzielę będziemy przeżywać wielką uroczystość – Mszę św. prymicyjną.

Dziękuję Siostrom Zakonnym, które mają domy na terenie naszej parafii a które codziennie wspierają nas modlitwą oraz wszystkim świeckim pracownikom parafii i wolontariuszom oraz osobom zaangażowanym w grupach i wspólnotach parafialnych. Nasza jedność, wzajemne zrozumienie i wsparcie są czymś nieocenionym. Bez jedności i miłości między nami nawet nasz największy aktywizm nie będzie miał najmniejszego sensu.

Pośród wielu działań, które podejmowaliśmy w naszej parafii szczególnie dziękuję Bogu za wydarzenia duszpasterskie, które wykraczają poza tzw. duszpasterstwo sakramentów: dziękuję za Katechezy dla dorosłych naszym katechistom, dziękuję małżeństwu z naszej parafii za prowadzenie poradni rodzinnej i przedmałżeńskiej, za zaangażowanie w przygotowanie Festynu czerwcowego, który zgromadził sporo Parafian i nie tylko. W tym roku podczas kolejnego festynu, który odbędzie się 16 czerwca przyjedzie do    nas znany zespół Siewcy Lednicy. Dziękuję młodzieży za blisko dwutygodniowy wyjazd wakacyjny Duszpasterstwa Młodzieży Radość i Animatorom, którzy wiele czasu i sił włożyli w to by młodzież długo pamiętała piękne chwile przeżyte w Gorcach. W tym roku młodzież już przygotowuje się do kolejnych rekolekcji w górach, które odbędą się           od 1 sierpnia w pięknym miejscu w domu rekolekcyjnym ojców franciszkanów w Koszarawie w Beskidzie Żywieckim. Proszę Rodziców by umożliwili młodzieży wyjazd na rekolekcje. Dziękuję za przygotowanie ołtarzy na procesję Bożego Ciała i za październikowy Odpust Parafialny. Te tak różne wydarzenia, niekiedy uświetnione pięknymi koncertami, dały nam okazję do tworzenia wspólnoty parafialnej wykraczającej poza liturgię sprawowaną w kościele. Dziękuję za wkład w oprawę muzyczną liturgii naszym organistom, zespołowi młodzieżowemu FideDeo za coraz piękniejszy śpiew oraz zespołowi dziecięcemu Redemi za serce i zaangażowanie. Spełniło się moje marzenie i dzisiaj możemy cieszyć się z istniejącej grupy dziecięcej. Duszpasterstwo Boże Dzieciaki skupia już sporo dzieci, które dzięki animatorkom Ani i Asi oraz opiekunowi ks. Radkowi, poznają Jezusa i piękno otaczającego nas świata a latem dzieci spędzą ze sobą kilka dni wakacyjnych. Jestem świadomy tego,        że rozwój tej grupy zależy przede wszystkim od Rodziców, bo to Wy rodzice decydujecie czy posyłać swoje dziecko co tydzień na spotkania. Cieszę się z nowej inicjatywy poniedziałkowych adoracji Najświętszego Sakramentu. Za każdym razem, kiedy przygotowujemy świąteczny wystrój kościoła na Wielkanoc czy Boże Narodzenie jestem zdumiony i wdzięczny Bogu za tylu Młodych pracujących do późnych godzin. Jestem wdzięczny Bogu za zaangażowanie wspólnot w życie Parafii: Żywego Różańca, Caritasu, służby liturgicznej Ministrantów i Lektorów, za nowo powstałą grupę byłych ministrantów seniorów, którzy w pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 10 gromadzą się przy ołtarzu oraz wielu innych. Dziękuję panu Jerzemu za to, że w naszej parafii cały czas wydawana jest gazeta „Wokół Odkupiciela” oraz małżeństwu, które prowadzi naszą stronę internetową, na którą warto zaglądać. W tym roku skieruję pismo do Księdza Arcybiskupa o zatwierdzenie nowych rad duszpasterskiej i ekonomicznej. Za dotychczasową pracę na rzecz naszej Wspólnoty serdecznie dziękuję. Otwierając nasz kościół dla wszystkich pragnących spotkania z Jezusem, wierzę że wielu w ciągu dnia wstępuje chociażby na krótką modlitwę przed Najświętszym Sakramentem.

W duszpasterstwie sakramentalnym naszej parafii w minionym roku odnotowaliśmy 49 chrztów dzieci (28 w 2017 r.!), do I komunii św. przystąpiło 60 dzieci (58 w 2017 r.) sakrament bierzmowania przyjęło 27 osób (21 w 2017 r.). Sakrament małżeństwa zawarły w naszym kościele 3 pary, tyle samo co rok wcześniej. W ubiegłym roku zmarło 68 naszych Parafian (81 w 2017 r.). Dziękujemy Bogu za pracę duszpasterską Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej, którzy wspomagają księży nie tylko w udzielaniu Komunii św. w czasie Mszy św., ale także zanoszą Komunię św. do chorych w domu i dwa razy w tygodniu w szpitalu. To piękna praca duszpasterska, włączająca osoby chore w żywą wspólnotę naszej parafii.

Jeśli chodzi o inwestycje to zmodernizowano po części układ centralnego ogrzewania. Został zlikwidowany piec węglowy oraz kilka przepływowych podgrzewaczy wody i junkersów. Większości tych prac nie widać gołym okiem, jednak pozwalają one na sprawniejsze funkcjonowanie budynku probostwa. Wybudowana została i wyposażona salka dla młodzieży oraz przylegające do niej zaplecze sanitarne, z której korzystają również dzieci i dorośli. Wybudowane zostały toalety przy sali portretowej z toaletą dla niepełnosprawnych oraz garderoba dla przybywających w przyszłości do nas artystów. Trzeba ją jeszcze odpowiednio wyposażyć. Zostało wybudowane zupełnie nowe mieszkanie dla wikariusza w miejscu dwóch mieszkań gościnnych oraz jego wyposażenie. Jest już sporządzony projekt balasek, które mam nadzieję, że pojawią się w naszym kościele jeszcze w tym roku, tak samo jak półka marmurowa pod tabernakulum. Zwiększyliśmy dwukrotnie ilość lamp przy ołtarzu. Podświetliliśmy witraż nad krzyżem trzema mocnymi reflektorami. Myślę, że dobrze by było wymalować chociaż prezbiterium przed prymicjami ks. Filipa. Aktualnie montowane jest sterowanie ogrzewaniem salek. Do tej pory za każdym razem kiedy chciało się ogrzać jedno lub drugie pomieszczenie to trzeba było zejść do piwnicy i przełączać różne wajchy. Powstała zapowiadana w ubiegłym roku polana piknikowa, z której z powodzeniem korzystali już dzieci i młodzież. Zachęcamy również dorosłych do organizowania w tym miejscu spotkań. Brakuje jeszcze ław, przy których można by wygodnie spożyć upieczoną kiełbaskę. Jeśli ktoś ma na nie pomysł to proszę             o kontakt. Największym przedsięwzięciem inwestycyjnym parafii będzie wybudowanie windy. Załatwiane są pozwolenia na postawienie szybu windy po prawej stronie kościoła. Drzwi od windy w kościele będą znajdować się na wysokości 5 stacji drogi krzyżowej. Chciałbym by w tym roku ruszyły prace budowlane.

Dziękuję wszystkim osobom za wsparcie modlitewne i materialne tych prac poprzez ofiary składane co miesiąc na cele remontowe i inwestycyjne oraz wpłacane na nasze parafialne konto bankowe i składane indywidualnie. Jak już wiemy te ofiary były i są bardzo hojne za co jestem niezmiernie wdzięczny.

W minionym roku przeprowadzono wokół kościoła konieczne wycinki i zabiegi pielęgnacyjne drzew oraz uporządkowano ogródek przy probostwie od strony biura parafialnego.

Katecheza szkolna na terenie naszej parafii prowadzona jest w 3 placówkach gdzie pracuje 6 katechetów. Dziękuję serdecznie Dyrekcjom placówek oświatowych za dobrą współpracę. Niestety młodzież, coraz częściej rezygnuje z katechezy szkolnej – zwłaszcza młodzież szkół średnich. Należy przypomnieć, że taka sytuacja będzie miała konsekwencje dla młodego człowieka w latach następnych. Ci którzy nie uczęszczają na katechezę nie będą mogli przystąpić do bierzmowania a podczas spisywania protokołu przedmałżeńskiego należy przedstawić świadectwo ukończenia katechezy z zakresu szkoły średniej. Bez bierzmowania z kolei nie można podjąć się roli rodzica chrzestnego.

Nowy Rok 2019 jest rokiem, w który chcemy coraz bardziej wchodzić z nadzieją, otwarci na inspiracje Ducha Świętego. Będziemy chcieli budować naszą wspólnotę parafialną poprzez rozmaite wydarzenia np. pielgrzymki do Fatimy, na Podlasie, do Tulec. Bardzo chciałbym by młodzież zdecydowała się pojechać pod koniec czerwca na Paradiso do Gostynia na Świętą Górę, gdzie z pewnością doświadczy mocy i radości Kościoła wraz ze swoimi rówieśnikami z całej archidiecezji. Serdecznie zapraszam wszystkich Parafian do włączania się także z własnymi inicjatywami. Wyzwaniem są dla nas powstałe nowe bloki mieszkalne. Przy tej okazji serdecznie witam wszystkich naszych nowych Parafian. Ufam, że będziecie dla tej Parafii nowym duchem ożywczym, liczę na Wasze włączenie się w życie Parafii z całym bogactwem doświadczenia życiowego i chrześcijańskiego, które przynosicie ze sobą. Cieszę się, że w nowych blokach mieszkają przede wszystkim młodzi ludzie z dziećmi. Osobiście podobnie jak każdy z Was, zmagam się z własnymi słabościami, z przeciwnościami w duszpasterstwie parafialnym czy w pracach remontowych i dlatego tym bardziej z wdzięcznością przyjmuję Wasze modlitwy za mnie, doceniam ich siłę, są dla mnie wsparciem i wielką pomocą, sam także powierzam Bogu całą Parafię, a więc każdego z Was. ks. prob. Tomasz Buliński