PODSUMOWANIE ROKU DUSZPASTERSKIEGO 2018.

W roku 2019 stajemy przed Bogiem z sercem wdzięcznym za wszystkie dary, którymi nas obdarzył, za Jego obecność pośród nas. Chociaż miniony rok był dla wielu z nas obfity w poważne i trudne doświadczenia, to przecież umacniają nas słowa św. Pawła «Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali». Wielki Apostoł Narodów nie skupia się na wyliczaniu wspólnot, które założył, kilometrów, które przemierzył; nie ogranicza się do przypomnienia trudności i sprzeciwów, jakim stawiał czoło, by głosić Ewangelię, ale wskazuje na swoją więź z Panem…