Ogłoszenia duszpasterskie – Boże Narodzenie 2020

  1. Życzenia Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego(osobna kartka)

 

  1. Życzymy całej Wspólnocie parafialnej by Jezus, który przyszedł na świat rozświetlił ciemności serc, wlał w nie nadzieję, spowodował autentyczną radość ze spotkania z każdym człowiekiem, a przede wszystkim obdarzył tak bardzo potrzebnym dzisiaj pokojem. Niech nasza Wspólnota będzie coraz piękniejsza i silniejsza mocą samego Boga. Szczęść Boże!

 

  1. Dziękujemy panu Zdzisławowi za przywiezienie choinek, panu Przemysławowi za umieszczenie w stojakach oraz młodzieży z DM Radość za ubranie choinek i wybudowanie żłóbka.

 

  1. Jak już wiemy, w tym roku nie będzie kolędy w tradycyjnej formie. Jednak przez cały styczeń będziemy zapraszać mieszkańców poszczególnych ulic na Mszę św. wieczorną w ich intencji oraz na specjalne błogosławieństwo kolędowe. W niedzielę podamy kolejne informacje na ten temat.

 

  1. Dziękujemy za ofiarowaną żywność dla potrzebujących. Wydano w tym roku 42 paczki żywnościowe. Dziękujemy również za 21 paczek dla dzieci tzw. Dar Serca. Dziękujemy naszemu Caritas Parafialnemu za zorganizowanie tegorocznej akcji i za cały rok służby na rzecz najbardziej potrzebujących z naszej parafii.

 

  1. Próba zespołu młodzieżowego „Fide Deo” w sobotę i w niedzielę o godz. 11 w kościele.

 

  1. Msze święte w II święto jak w niedzielę. Zbiórka na KUL, WT UAM i szkoły katolickie.

 

  1. Na stoliku nowy numer „Misyjnych Dróg” w cenie 5 zł.