Intencje mszalne 19-25.11.2018

 

PONIEDZIAŁEK

19.11.2018

18:00

18:00

18:00

+ Elżbietę i Bożenę

+ Eugeniusza Gołaskiego w rocz. śm.

+ Henryka w 28 rocz. śm. i zm. z rodziny           

WTOREK

20.11.2018

18:00

18:00

18:00

+ Irenę Tylską – od rodzin Idziaków i Kasprzaków

+ Zofię Urbaniak

+ Wandę i Bolesława Maćkowskich

ŚRODA

21.11.2018

7:00

 

7:00

18:00

+ Kamilę Urodę – od Zofii Jochymek i rodz. Grabysów z Mirowa

+ Tadeusza Tarnowskiego – od rodz. z Oławy

+ Stanisława Kubiaka w 30 rocz. śm., Liliannę              i Zdzisława

CZWARTEK

22.11.2018

Św. Cecylii

7:00

 

18:00

18:00

+ Kamilę Urodę – od Moniki i Marcina Makowskich oraz chrześniaczki Karoliny z rodz.

+ Mirosławę Stasiak – od rodzin Stasiaków, Strzeleckich i Czajków

W intencji naszych parafialnych zespołów Fide Deo, Redemi i Organistów

PIĄTEK

23.11.2018

18:00

18:00

18:00

+ Mariolę Nowacką

+ Barbarę Krzeszkiewicz – od mieszk. bloku 50

+ ks. Jana, Franciszka Stachowiaka i zm z rodz.

SOBOTA

24.11.2018

7:00

16:30

18:00

+ Bronisława Plewę – od syna z rodz.

+ Arletę Król – od Bogusławy z rodz.

+ Walerię, Walentego Robkiewiczów i zm. z rodz.

NIEDZIELA

25.11.2018

 

 

8:00

10:00

 

12:00

18:00

+ Za Ofiarodawców i Dobrodziejów parafii

Z ok. 1 rocz. ur. Gabrysi, z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog. dla rodziny

+ Władysławę, Wincentego Kruszonów, Marię, Kazimierza Ignysiów i zm. z rodz.

+ Za rodziców Ryszarda i Cecylię Muhle(Mile)