Bierzmowanie

Aktualności:

W tym roku bierzmowanie odbędzie się 17.10.2019r. przystąpią do osoby, które wcześniej zakończyły przygotowanie do bierzmowania i dostarczyły komplet dokumentów takich jak:

Przygotowujący się do przyjęcia sakramentu bierzmowania proszeni są o zalogowanie się do aplikacji mobilnej “PentecostApp”.

Należy pobrać aplikację i założyć swoje konto. Następnie odnaleźć parafię “pw. Chrystusa Odkupiciela w Poznaniu” i przypisać się do właściwej sobie grupy (Klasy VII – Etap I; Klasy VIII- Etap II).

Hasło do grupy: bierzmowanie2019

 

W aplikacji, oprócz wiadomości od prowadzącego, można znaleźć przydatne rzeczy, takie jak: modlitwa bierzmowanego, czy rachunek sumienia.

 

Informacje ogólne:

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania aktualnie trwa dwa lata. Rozpocząć je może każdy ochrzczony, który w danym roku szkolnym podjął naukę w 7 klasie szkoły podstawowej. Jest to jeden z sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Jak każdy sakrament, zostaje przyjęty po dobrowolnej prośbie o jego udzielenie. Jest to sakrament umocnienia – jak bierzmo (belka) odpowiedzialne za umocnienie stropu, tak  Duch Święty umacnia człowieka wierzącego do wyznawania swojej wiary. Czasami potocznie mówi się, że jest to sakrament dojrzałości chrześcijańskiej – choć taka nazwa nigdzie nie pada, można uznać, że faktycznie jest wyrazem pewnej gotowości do wyznawania swojej wiary w świecie. Tak jak na Apostołów zstąpił Duch Święty w Wieczerniku, tak wszyscy bierzmowani wezwani są do wyjścia “w świat” i głoszenia swoim życiem Dobrej Nowiny.

 

Rozpoczęcie dwuletniego cyklu przygotowania do bierzmowania: we wrześniu każdego roku. Na początku kandydaci otrzymują deklaracje, które należy złożyć księdzu odpowiedzialnemu za cały cykl przygotowania.

Warunki, które trzeba spełnić do zakończenia danego etapu:

  1. Regularne uczestnictwo w coniedzielnych Mszach św. obecność sprawdzana w zakrystii po zakończeniu Mszy.
  2. Regularne przystępowanie do sakramentu Spowiedzi św. – przygotowujący się otrzymują obrazki, z miejscem na podpisy spowiednika.
  3. Uczestnictwo w spotkaniach formacyjnych dla odpowiedniego etapu – w razie braku możliwości uczestniczenia w spotkaniu, konieczne jest zgłoszenie tego faktu księdzu lub osobie prowadzącej grupę.
  4. Uczestnictwo w spotkaniach “dodatkowych” – podane z wyprzedzeniem w ogłoszeniach parafialnych.
  5. Uczestnictwo w katechezie szkolnej – potwierdzone podpisem katechety
  6. Postawa godna życia chrześcijańskiego (również w sieci i na portalach społecznościowych)

W przypadku, gdy kandydat do bierzmowania nie spełni w/w warunków, może zostać skreślony z listy przygotowujących się do tego sakramentu, lub nie “zaliczyć” danego etapu przygotowania, co wiąże się z koniecznością jego powtórzenia.

 

Osoby starsze niż uczniowie 7 klasy szkoły podstawowej, które chcą rozpocząć przygotowanie do bierzmowania, proszone są o zgłoszenie się do ks. Radosława Ślendaka