19-21.10.2018 Forum Młodzieży Urszulańskiej

„Bierzcie i jedzcie…”

Już po raz drugi nasza „Radosna” młodzież uczestniczyła w Forum młodzieży urszulańskiej. Tegorocznym tematem był tak istotny w naszym życiu sakrament – Eucharystia. Spotkaliśmy się z masą młodych ludzi, którzy przyjechali z Bydgoszczy, Warszawy, Wrześni, Otorowa, Sieradza, Krakowa, Dolska oraz dołączyli do nas uczniowie ze szkoły prowadzonej przez siostry.

Te niesamowite spotkanie trwało od 19 do 21 października bieżącego roku. Duszpasterzem forum był o. Tomasz Nowak, który towarzyszył nam podczas każdego punktu dnia oraz co najważniejsze – prowadził konferencje. Na spotkaniach mówiliśmy i rozmyślaliśmy czym jest dla nas Eucharystia i jakie duchowe dary nam przynosi. Mieliśmy okazje wysłuchać świadectw osób, których życie przemieniło się przez obecność Chrystusa w tym sakramencie. Spotkania w auli poprzedzane były przez tańce poprowadzone przez młodzież. Oglądaliśmy polski film „Biała sukienka”, który przedstawił nam różne światopoglądy – osoby niewierzącej, katolickiej rodziny i.. pewnego autostopowicza. Na wyjeździe nie zabrakło też czasu na modlitwę. Poranne modlitwy jutrznią, różaniec z siostrami, Msze Święte oraz oprawiona przepięknym śpiewem adoracja podczas której mogliśmy namacalnie „przywiązać się” do Chrystusa. Podczas pogodnego wieczoru było przedstawienie grup. Prezentowali oni piosenki, porywali do tańca, zachęcali do zabaw oraz na inne sposoby próbowali zainteresować innych. Nasza młodzież wracała z wyjazdu pełna wrażeń i swoich przemyśleń oraz chętna na następne forum.

                                                                                  Wiktoria Micun