01.02.2019 Otwarcie nowego skrzydła Szkoły Podstawowej nr 46.

W piątek 01.02.2019 o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej nr 46, ul. Inowrocławska w Poznaniu, odbyło się uroczyste przekazanie do użytku nowowybudowanego skrzydła szkoły.

Na zaproszenie dyrektora Szkoły Tadeusza Badowskiego na uroczystość przybyli : przedstawiciel posła na Sejm RP Szymona Szynkowskiego vel Sęka, zastępca Prezydenta m. Poznania, dyrektor Wydziału Oświaty m. Poznania z zastępcami, projektanci, inspektorzy nadzoru, kierownicy robót i wykonawcy, oraz przedstawiciele placówek oświatowych z naszego osiedla, rady osiedla WaPoMa, rady rodziców, nauczyciele i uczniowie Szkoły nr 46.

Nasz Ksiądz Proboszcz, dokonał poświęcenia nowego obiektu.

Po oficjalnych przemówieniach dzieci przedstawiły krótki, ale bardzo ładny program artystyczny. Na koniec uroczystości był czas na kawę, herbatę i rozmowy.

Uroczystość przebiegła w miłej i serdecznej atmosferze.

http://