Zbiórka ministrancka

Wszystkich ministrantów i starszych i młodszych  zapraszam na zbiórkę przed odpustem parafialnym w sobotę 28. 10 o godz. 10.00.