Zbiórka ministrancka – wyjście do kina.

Spotykamy się w sobotę o godz. 10.20 przed kościołem. Wyruszamy do multikina  Malta. Proszę zabrać bilet mpk, legitymację szkolną oraz 5 zł na bilet. Resztę kosztów biletów kinowych pokryjemy z kasy ministranckiej. Zapraszamy również rodziców i rodzeństwo.